pakd

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na 
szkolenie potwierdzające kwalifikacje kierowców i konwojentów
zatrudnionych do przewozu zwierząt
18 lutego (sobota) 2017 r.  

o godz. 10.00
w Jaśle, ul. Staszica 7 (I piętro)

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Rady WE Nr 1/2005 i obejmuje zagadnienia dotyczące transportu zwierząt jednokopytnych, kopytnych, drobiu, ptaków domowych, królików i ryb.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym upoważnia do otrzymania bezterminowej licencji niezbędnej do legalnego prowadzenia działalności w zakresie transportu zwierząt.

Całkowity koszt szkolenia 1 osoby: 250 zł + 10 zł opłata skarbowa.

Prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie uczestników
(imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz dane do faktury)
w terminie do 17.02.2017 do godz. 15.00

Więcej informacji: tel. 13 44 675 62
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr RPOWP/9.3/1

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr RPOWP/9.3/1

dotyczące dostawy podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego

dla Uczestników projektu „Kompetencje językowe szansą na sukces”

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.3.

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania nr POWES/PAKD/1/2017

na wyłonienie specjalisty ds. partnerstw w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pana Krzysztofa Głąba.

Uzasadnienie:

-oferta spełnia wszystkie wymogi opisane w zapytaniu ofertowym,

-oferta otrzymała największą liczbę punktów, tj. 100.

Z poważaniem,

Robert Radwan,

Kierownik POWES